Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VD Štětí, oprava strojoven jezu a přechodové lávky
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.04.2020 13:20:26
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace


Přílohy
- vysvetleni_ZD_1_vd_steti.pdf (314.96 KB)
- SOD_vysv_1.doc (56.50 KB)