Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup stolních PC
Odesílatel Markéta Kletečková
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2020 11:22:55
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky