Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka 2 kusů traktorů pro VÚRV v.v.i. Praha Ruzyně
Odesílatel Pavel Vrátný
Organizace odesílatele Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. [IČO: 00027006]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.05.2020 10:22:13
Předmět Odpověď na dotaz 2

Můžete prosím přesněji rozvést co požadujete pod bodem „GPS navigace s naváděním“? Čím by traktor měl být vybaven, aby tento bod byl splněn?
odpověď:
Zadavatel požaduje plně integrovaný systém automatického řízení traktoru dle GPS signálu s přesností mezi přejezdy +- 3 cm., ISOBUS příprava – včetně zásuvek a kabeláže.