Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup kontejneru s hydraulickou rukou (rok 2020)
Odesílatel Jiří Schindler
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.05.2020 11:00:18
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky