Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Č. Kopisty, oprava dolních vrat MPK a VD Lovosice, oprava patního ložiska levé vrátně dolních vrat VPK
Odesílatel Veronika Rypková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.05.2020 11:36:47
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „VD Č. Kopisty, oprava dolních vrat MPK a VD Lovosice, oprava patního ložiska levé vrátně dolních vrat VPK“ Vás vyzýváme k podání nabídky.

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části:
Část zakázky č. 1 - VD Č. Kopisty, oprava dolních vrat MPK
Část zakázky č. 2 - VD Lovosice, oprava patního ložiska levé vrátně dolních vrat VPK

Nabídku lze podat pouze jednu a to buď do jedné nebo do více (všech) částí VZ.

Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html