Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup kontejneru s hydraulickou rukou (rok 2020)
Odesílatel Jiří Schindler
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.05.2020 13:24:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1.pdf (433.13 KB)
- kupní smlouva ze dne 18.5.2020.docx (52.65 KB)