Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Klejnárka, ř.km 0,0 – 23,0, vymezení záplavového území
Odesílatel Jiří Skořepa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.05.2020 12:25:09
Předmět Výzva

Dobrý den,
vyzývám Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem Klejnárka, ř.km 0,0 – 23,0, vymezení záplavového území. Zadávací dokumentace je ke stažení na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html.