Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup kontejneru s hydraulickou rukou (rok 2020)
Odesílatel Jiří Schindler
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.05.2020 11:38:05
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2.pdf (445.64 KB)
- Kupní smlouva včetně příloh ze dne 26. 5. 2020.docx (52.95 KB)