Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení PD Štěchovice – rekonstrukce služební budovy, DPS, AD stavby
Odesílatel Markéta Kletečková
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.06.2020 08:51:07
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky