Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka systému Sophos Central Intercept X Advanced with EDR for Endpoints + Central Intercept X Advanced for Server with EDR - 3 roky Subscription licence. Ochrana proti ransomware, exploitům a pokročilému malware.
Odesílatel Roman Teuchner
Organizace odesílatele Povodí Odry, státní podnik [IČO: 70890021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.06.2020 10:04:26
Předmět Výzva k podání nabídky

Dodávka systému Sophos Central Intercept X Advanced with EDR for Endpoints + Central Intercept X Advanced for Server with EDR - 3 roky Subscription licence. Ochrana proti ransomware, exploitům a pokročilému malware.
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace je po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek dostupná bez omezení na profilu zadavatele (elektronický nástroj E-ZAK) pod odkazem https://zakazky.eagri.cz/contract_display_13418.html.


Přílohy
- 1276_1 vyzva a zadavaci dokumentace.pdf (591.89 KB)