Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Poradenské služby při zpracování GAP analýzy a akčního plánu pro udělení HR AWARD - Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně
Odesílatel Pavel Vrátný
Organizace odesílatele Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. [IČO: 00027006]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.06.2020 07:52:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek z:
30. 6. 2020 do 10:00 hodin (uvedené v zadávací dokumentech)
na:
30. 6. 2020 do 13:00