Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Poradenské služby při zpracování GAP analýzy a akčního plánu pro udělení HR AWARD - Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně
Odesílatel Pavel Vrátný
Organizace odesílatele Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. [IČO: 00027006]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.06.2020 07:50:40
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

ODPOVĚDI NA DOTAZ

1) Ad 1. 2 Dotazníkové šetření, bod 1.2.5 – Zpracování výstupů z dotazníkového šetření a předání výstupů a dotazníků nejpozději do 31. 7. 2020.
Prosíme o upřesnění, zda výstupy z dotazníkového šetření mají být zpracovány i v anglickém jazyce nebo stačí pouze v češtině?

Odpověď zadavatele:
Ano, výstupy z dotazníkového šetření mají být zpracovány i v anglickém jazyce.

2) Bude zadavatel schopen zajistit odpovědi 230 zaměstnanců nejpozději do 13. 7. 2020?

Odpověď zadavatele:
Ano, zadavatel bude schopen zajistit odpovědi 230 zaměstnanců do 13. 7. 2020.

3) Bude ze strany zadavatele možné podat informaci o výběru dodavatele poradenských služeb
do 3. 7. 2020?

Odpověď zadavatele:
Ano, zadavatel rozhodnutí o výběru uchazeče zveřejní na E-ZAK do 3. 7. 2020.