Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Lobkovice, rekonstrukce hydraulických systémů na PK
Odesílatel Jiří Vogel
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.06.2020 11:23:55
Předmět Výzva

Dobrý den,
tímto Vás vyzýváme k předložení cenové nabídky na akci : "VD Lobkovice, rekonstrukce hydraulických systémů na PK"