Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Střekov, oprava pohonu horních vrat MPK
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.06.2020 13:26:11
Předmět Výzva

VD Střekov, oprava pohonu horních vrat MPK