Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Střední Labe, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení PK (září)
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.07.2020 12:06:59
Předmět Výzva

Střední Labe, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení PK (září)