Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Střední Labe, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení PK (září)
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.08.2020 13:25:20
Předmět Zadávací podmínky - doplnění

Do oddílu Zadávací dokumentace vloženy doplněné Zadávací podmínky (soubor "01_Zadavaci_dokumentace_2471-doplnena"), které nahrazují původní Zadávací podmínky.


Přílohy
- 01_Zadavaci_dokumentace_2471-doplnena.pdf (349.25 KB)