Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Seč, doplnění zařízení TBD
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.03.2016 14:45:56
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „VD Seč, doplnění zařízení TBD“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávací dokumentaci, která je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html