Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SYSTÉM ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY POVODÍ ODRY, STÁTNÍ PODNIK
Odesílatel Michal Štefek
Organizace odesílatele Povodí Odry, státní podnik [IČO: 70890021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.09.2020 13:55:46
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 včetně její přílohy


Přílohy
- 1294 03-2 Vysvetleni ZD c. 3 ePodpis.pdf (146.92 KB)
- 1294 03-2 ZD_POD_ESSSL_2_TechnickaDokumentace_PR1_ZakladniPozadavky_uprava.xlsx (25.00 KB)