Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Loučná, Velké Koloděje, výsadba břehových porostů, LB, úsek č.9, ř.km 4,468-5,642
Odesílatel Jan Dobrovolný
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2016 15:01:56
Předmět Výzva

Vyzíváme Vás k podání cenové nabídky na akci: Loučná, Velké Koloděje, výsadba břehových porostů, LB, úsek č.9, ř.km 4,468-5,642

Zadávací dokumentace: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html