Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Lampertický potok, Lampertice, rekonstrukce koryta, ř. km 1,230 - 2,785
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.03.2016 16:38:50
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Lampertický potok, Lampertice, rekonstrukce koryta, ř. km 1,230 - 2,785“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávací dokumentaci, která je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html