Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zařízení IBM - podpora
Odesílatel Lucie Nováková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.10.2020 14:45:15
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Zařízení IBM - podpora" Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.
Adresa profilu zadavatele : https://zakazky.eagri.cz/profile display 1804.html