Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy koryta - zpracování geometrických plánů
Odesílatel Soňa Zajícová
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.11.2020 13:33:17
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy koryta - zpracování geometrických plánů" Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.
Adresa profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html