Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vyvážecí vlek s hydraulickou rukou 10 t
Odesílatel Jiří Paulus
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.03.2016 14:48:16
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu "Vyvážecí vlek s hydraulickou rukou 10 t" Vás vyzýváme k podání nabídky. Bližší informace viz zadávací dokumentace.