Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zasíťování technického izolátoru na pokusném pozemku VÚRV v. v. i. Praha - ve Slaném - II.
Odesílatel Pavel Vrátný
Organizace odesílatele Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. [IČO: 00027006]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.11.2020 09:08:59
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky