Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení PS Žamberk, VVT, sečení břehových porostů
Odesílatel Jan Dobrovolný
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.04.2016 14:26:17
Předmět Výzva

Vyzíváme Vás k podání cenové nabídky na akci:
PS Žamberk, VVT, sečení břehových porostů
Zadávací dokumentace: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html