Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Seč, oprava říms a ŽB desek pod uzávěry spodních výpustí na návodní straně hráze
Odesílatel Ivan Princ
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.02.2021 10:52:28
Předmět Výzva k podání nabídky

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „VD Seč, oprava říms a ŽB desek pod uzávěry spodních výpustí na návodní straně hráze“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html