Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Srnojedy, oprava spodní stavby jezu, potápěčské práce
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.02.2021 22:04:52
Předmět Výzva

VD Srnojedy, oprava spodní stavby jezu, potápěčské práce