Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Vrchlice, purifikační prostor u Malešovské pily
Odesílatel Veronika Rypková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.02.2021 10:40:02
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „VD Vrchlice, purifikační prostor u Malešovské pily“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html