Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Chrudimka, Pardubice, údržba břehového porostu, ř.km 0,670 - 1,884
Odesílatel Ivan Princ
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.02.2021 14:13:36
Předmět Výzva k podání nabídky

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Chrudimka, Pardubice, údržba břehového porostu, ř.km 0,670 - 1,884“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html