Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Real-time PCR přístroj
Odesílatel Jana Říhová
Organizace odesílatele Státní veterinární ústav Olomouc [IČO: 13642103]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.02.2021 15:53:58
Předmět Výzva

Laboratorní přístroj pro molekulárně-biologické analýzy


Přílohy
- Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR)_Real-time PCR přístroj.pdf (514.74 KB)