Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Polešovický potok, Polešovice, řkm 6,800 – 7,400 – oprava koryta - PD
Odesílatel Dana Turanová
Organizace odesílatele Povodí Moravy, s.p. [IČO: 70890013]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2021 07:49:45
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace uvádíme v příloze


Přílohy
- ~TMP~8a774919-6fa4-4364-9f7b-1b8ba4920885_1.pdf (282.37 KB)