Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Opatovický potok, Ústí
Odesílatel Dana Turanová
Organizace odesílatele Povodí Moravy, s.p. [IČO: 70890013]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2021 12:45:21
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace uvádíme v příloze


Přílohy
- ~TMP~09f60449-7e4f-4a11-86bd-407e624a0302_1.pdf (272.37 KB)