Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup 2ks manažerských vozidel 4x4
Odesílatel Petr Tomášek
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.04.2021 13:41:56
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky