Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup 2ks manažerských vozidel 4x4
Odesílatel Petr Tomášek
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.04.2021 09:14:56
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD.pdf (358.30 KB)