Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Lysá nad Labem, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení jezu
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.04.2021 19:25:54
Předmět Výzva

VD Lysá nad Labem, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení jezu