Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Velký Osek, oprava těsnění pravého jezového pole
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.04.2021 19:55:00
Předmět Výzva

VD Velký Osek, oprava těsnění pravého jezového pole