Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup 2ks univerzálních terénních vozidel - II.
Odesílatel Petr Tomášek
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.04.2021 14:04:23
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky