Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MVE Lučina – rekonstrukce technologie a MVE Žlutice – rekonstrukce technologie
Odesílatel Jiří Schindler
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.05.2021 15:39:17
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (645.43 KB)