Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení DVT Radechovka, Horní a Dolní Radechová, oprava + rekonstrukce koryta
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.04.2016 16:03:34
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „DVT Radechovka, Horní a Dolní Radechová, oprava + rekonstrukce koryta“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávací dokumentaci, která je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html