Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozšíření datového centra (vSAN cluster) II
Odesílatel Rudolfa Šnajdrová
Organizace odesílatele Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem [IČO: 00020681]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2021 09:31:07
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz 1:
Dle technické specifikace zadavatel u capacity tier disků požaduje disky s rozhraním SAS, bude zadavatel namísto SAS disků akceptovat i rychlejší NVMe disky v capacity tieru?

Odpověď:
Ne, zadavatel na stanovených parametrech technické specifikace trvá a nepřipouští žádné změny.


Dotaz 2:
Dle technické specifikace zadavatel u RAID řadiče uvádí: "hardwarový řadič disků, podpora pro až 12Gb/s SAS nebo SSD, PCIe 3.0, SAS 3.0, podpora ve VMware 7.0 U2, podpora pro VMware vSAN." Co zadavatel myslí částí požadavku podpora pro až 12Gb/s SAS nebo SSD? Neměl požadavek znít "hardwarový řadič disků, podpora pro až 12Gb/s SAS nebo NVMe, PCIe 3.0, SAS 3.0 nebo NVMe, podpora ve VMware 7.0 U2, podpora pro VMware vSAN?"

Odpověď:
Ne, zadavatel na stanovených parametrech technické specifikace trvá a nepřipouští žádné změny.