Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozšíření datového centra (vSAN cluster) II
Odesílatel Radoslav Staško
Organizace odesílatele Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem [IČO: 00020681]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.07.2021 14:05:03
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz:
Zadavatel požaduje 2 vSAN disk groupy s kapacitou min. 75 TB každá. Předpokládáme správně, že tyto disk groupy se vztahují na celý cluster složený z 8 serverů? Nebo musí mít každý server 2 disk groupy s kapacitou 75 TB každá?
Odpověď:
V zadávací dokumentaci je v sekci „capacity tier disky“ jednoznačně uvedeno, že každý jednotlivý server má obsahovat
10x 1.92TB, tedy 5x1.92TB přiřazených do jedné diskgroupy na každém jednotlivém hostu nebo 8x5x1.92TB = 76.8TB v jedné diskgroupě v celém vSAN clusteru. Zadavatel nespatřuje v popisu řešení žádný rozpor.