Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava zpětné vazby sektorového jezu
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.07.2021 11:27:46
Předmět Výzva

Oprava zpětné vazby sektorového jezu