Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka rozmetadla mrvy II
Odesílatel Hana Romanová
Organizace odesílatele Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [IČO: 00020338]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.07.2021 14:32:16
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,
v příloze Vám posíláme Výzvu k podání nabídky k výběrovému řízení s názvem "Dodávka rozmetadla mrvy II". Zadávací dokumentace včetně veškerých příloh je uložena v elektronickém systému E-ZAK.
Předem Vám děkujeme za podané nabídky.

S pozdravem
Hana Romanová

----------
Hana Romanová
Kancelář ústavu/oddělení veřejných zakázek

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ,
organizační složka státu
Hroznová 63/2, 656 06 Brno
tel: + 420 543 548 377
gsm: + 420 737 267 504

hana.romanova@ukzuz.cz
www.ukzuz.cz


Přílohy
- Vyzva_rozmetadlo_mrvy_II.pdf (736.52 KB)