Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dlouhá strouha, Solnice - Kvasiny, oprava koryta, ř. km 4,170 - 4,735
Odesílatel Michal Kubík
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.07.2021 08:18:08
Předmět Výzva k podání cenové nabídky

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dlouhá strouha, Solnice - Kvasiny, oprava koryta, ř. km 4,170 - 4,735“ Vás vyzýváme k podání nabídky.

Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.