Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vltava, VD Smíchov, ř.km 53,5 – 53,7 – DPK – oprava pochozích plat
Odesílatel Jiří Schindler
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.07.2021 10:30:39
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky