Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce haly, areál závodu FM
Odesílatel Patrik Banot
Organizace odesílatele Povodí Odry, státní podnik [IČO: 70890021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.07.2021 11:52:05
Předmět Výzva

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce haly, areál závodu FM" vyzývá dodavatele k podání nabídky.
Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu je uveřejněná na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/contract_display_15766.html


Přílohy
- 1_vyzva a zadavaci dokumentace.pdf (602.25 KB)