Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Revize zdvihacích zařízení, tlakových nádob a žebříků
Odesílatel Jan Zajíc
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.05.2016 09:59:37
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky - Revize zdvihacích zařízení, tlakových nádob a žebříků