Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod: výkon TDI
Odesílatel Monika Křížová
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.07.2021 13:04:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
v příloze naleznete znění Vysvětlení ZD včetně upraveného dokumentu na základě Žádosti o vysvětlení ZD, kterou zadavatel obdržel dne 19. 7. 2021.

S pozdravem
Křížová


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (639.51 KB)
- Příloha č. 2 - Znění smlouvy ze dne 22. 7. 2021.doc (190.50 KB)