Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení 1. část: nákladní automobily pick-up pro VD Žermanice a VD Těrlicko
Odesílatel Michal Štefek
Organizace odesílatele Povodí Odry, státní podnik [IČO: 70890021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.08.2021 11:04:47
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadavatel této veřejné zakázky v souladu s § 53 zákona oznamuje zahájení zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídek na veřejnou zakázku.