Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka dvou hlubokomrazících boxů pro VÚRV v.v.i. - Ruzyně
Odesílatel Novák Petr
Organizace odesílatele Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. [IČO: 00027006]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.09.2021 14:20:54
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

K doručené žádosti o vysvětlení zadavatel odpovídá:

ad 1) k části "Osvětlení se do hlubokomrazících boxů nedává, neboť to je při teplotách -80°C technický problém. Žádám zadavatele, aby tento požadavek vypustil.".
Zadavatel vyhovuje v tomto bodě žádosti a tento bod v příslušné části technické specifikace vypouští.
Ad 2) k části "Programování času a teploty s možností cyklů patří ke klimatickým komorám, inkubátorům. U hlubokomrazících boxů nedává smysl. Žádám zadavatele, aby i tento požadavek vypustil.". Zadavatel vyhovuje v tomto bodě žádosti a tento bod v příslušné části technické specifikace vypouští.
Ad 3) "Poslední dotaz mám k předpokládané hodnotě. Jedna se o nepřiměřeně nízkou částku pro nákup 2 kusů. Žádám zadavatele, aby zvážil navýšení částky." Zadavatel nemůže v tomto bodě vyhovět a na částce předpokládané hodnoty trvá.

V souvislosti s tímto vysvětlením dochází ke změně Přílohy 4. Technická specifikace a nabídková cena zadávací dokumentace, kdy se vypouští dva výše citované body technické specifikace. Nový text přílohy č. 4 bude současně zveřejněn.


Přílohy
- 16_nákup dvou hlubokomrazících boxů_Příloha 4_Technická specifikace a nabídková cena.xlsx (12.87 KB)